Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Olympijský deň“ 4.6. 2021

Dňa 4.6. 2021 sa v areáli ZŠ M.Rázusa uskutočnil „Olympijský deň“ pre žiakov II.stupňa. Zo žiakov sa stali športovci, ktorí plnili jednotlivé športové disciplíny na jednotlivých stanovištiach podľa svojich fyzických schopností a zručností. Svoje sily si zmerali v disciplínach ako skok do diaľky, šprint na 50 a 60 m, v bežeckej štafete, v prekážkovom behu a v kolektívnych športoch ako futbal, vybíjaná a basketbal. Najlepšie športové výkony boli ocenené vecnými cenami a medailami.

Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň