Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Pasovanie prvákov (15.11.2017)

15. novembra sme prevetrali našich prvákov zo „znalostí”, prislúchajúcich riadnym žiakom našej školy. Aby ich pán riaditeľ mohol uviesť do „cechu prváckeho” bolo potrebné:

- zdolať opičiu dráhu,
- preukázať zručnosti v hádaní hádaniek a poznávaní rozprávok,
- spoznať „skryte” zákutia školy,
- vyskúšať si šikovnosť v „ťažkej” práci popolušky.

Myslíte, že to zvládli?

Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov