Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Pasovanie prvákov (2.12. 2019)

Čože sa to u nás 2.12. dialo? Členovia žiackej školskej rady pod vedením p. zástupkyne Verešovej pripravili pre svojich najmladších spolužiakov – prvákov netradičné dopoludnie. A v čom bolo iné ako tie predchádzajúce? Končilo sa pasovaním. Po splnení úloh na jednotlivých stanovištiach a preukázaním prváckej fyzickej i psychickej zdatnosti, boli naši prváci slávnostne prijatí do „Cechu prváckeho“. Gratulujeme a želáme veľa úspechov.

Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov Pasovanie prvákov
Pasovanie prvákov