Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

PEER aktivisti na 1. stupni (19.11. – 25. 11. 2019)

V dňoch 19. – 25. 11. 2019 našich žiakov na 1. stupni navštívili PEER aktivisti (štyria žiaci z 8. ročníka). PEER aktivisti sú dobrovoľníci, odborne školení zamestnancami Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene. Žiakom boli prednášané témy o zdravom životnom štýle, ako sa ho snažiť žiť a ako rozvíjať svoju zdravú osobnosť.

Vianočná akademia