Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Pletenie košíkov

Vo štvrtok si žiaci 7. C na tvorivých dielňach vyskúšali pliesť košíky z pediga. Spočiatku to bolo náročné, ale nakoniec si techniku všetci žiaci osvojili a každý si domov odnášal nádherný prútený košík, napr. na ceruzky a perá. Tvorivé dielne sa uskutočnili v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene.

D. Vasilová

 Pletenie košíkov  Pletenie košíkov  Pletenie košíkov  Pletenie košíkov
Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov
Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov
Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov
Pletenie košíkov Pletenie košíkov Pletenie košíkov