Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Pod lupou

Počas dištančného vzdelávania sa žiaci z 6. C a 5. B zúčastnili workshopov s Thalia Teatro, z ktorých vznikla Literárna mapa Slovenska

Literárna mapa Slovenska, ktorá vznikla ako spoluautorské dielo žiakov z viacerých základných škôl vo Zvolene a v Detve. Literárna mapa vznikala postupne počas workshopov organizovaných v rámci projektu Pod lupou, ktorý prebiehal najmä počas apríla 2021. Do projektu sa zapojili žiaci základných škôl, ktorí spoločne na tejto mape pracovali. Každá skupina žiakov spracovala materiál k jednej oblasti Slovenska, materiál s zameriaval na jednu významnú osobnosť literatúry z daného regiónu. Po ukončení workshopov Thalia Teatro všetky materiály zozbieralo a vytvorilo toto zaujímavé komplexné dielo - Literárnu mapu, ktorá bude poskytnutá základným školám ako učebná pomôcka na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci tvorili úlohy k tvorbe D. Heviera. Literárnu mapu si môžete pozrieť na www.thaliateatro.sk

Pod lupou