Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Pracovné ponuky

Učiteľ/ka (2. stupeň ZŠ) - Matematika

Informácie o zamestnaní:

  • Termín nástupu 1. 9. 2019
  • Rozsah úväzku 100%

    Vzdelanie:
    vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

    Ďalšie požiadavky:
    žiadosti o zamestnanie a životopisy zasielajte na adresu: ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen alebo na mailovú adresu: 6zs@6zs-zvolen.sk do 30.06. 2019. Výberové konanie bude prebiehať od 01. 07. do 08. 07. 2019. Uchádzači spĺňajúci kritéria budú pozvaní telefonicky alebo mailom.