Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Za krásami južných Čiech

V dňoch 13. - 17. júna sa 45 žiakov 2. stupňa zo Základnej školy na Ulici M. Rázusa 3 vo Zvolene spolu so svojimi pani učiteľkami vybralo spoznávať krásy južných Čiech. Ich hlavným cieľom bola návšteva Prachatíc a partnerskej školy ZŠ, Zlatá stezka 240, s ktorou má škola niekoľkoročnú aktívnu spoluprácu.

Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice
Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice
Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice
Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice
Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice
Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice Prachatice
Prachatice Prachatice