Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Exkurzia do Prahy (18. - 21. 5. 2018)

V dňoch 18. - 21. 5. 2018 sa uskutočnila dejepisná exkurzia do Prahy. Išli žiaci zo 7. B, 7. C, 7. D a pár šiestakov. Išli s nami tri pani učiteľky – pani učiteľka Hošková, pani učiteľka Molnárová a tá hlavná pani učiteľka, ktorá to celé organizovala, a ktorej vďačíme za nádhernú atmosféru a veľa krásnych zážitkov - pani učiteľka Vasilová.

Praha Praha Praha Praha Praha
Praha Praha Praha Praha Praha
Praha Praha Praha Praha Praha
Praha Praha Praha