Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentn᠚kola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Vianočné posedenie s predškolákmi – tvorivé dielne (12.12.2019)

Vo štvrtok 12.12.2019 navštívilo našu školu asi 90 predškolákov so svojimi p. učitežkami z našich partnerských MŠ. Štvrtáci ich prekvapili vianočným programom v školskej klubovni. Po nasýtení ducha sa prešlo k nasýteniu brucha. Pri teplom čaji a sladkom medovníku vymažovali vianočnú omažovánku, strávili spoločné predvianočné chvíle a so želaním krásnych vianočných sviatkov a darčekom sa rozlúčili. Veríme, že sa s nimi opä stretneme pri ďalších spoločných aktivitách.

Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi
Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi
Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi
Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi
Vianočné posedenie s predškolákmi Vianočné posedenie s predškolákmi