Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Projekt Petra Vlhová

Určite ste postrehli, že naša najlepšia aktuálna športovkyňa Petra Vlhová získala veľký kryštálový glóbus, ktorý znamená veľmi veľa! Týmto jej zanietením pre lyžovanie si ho určite zaslúžila a taktiež zviditeľnila aj naše Slovensko. Tento historický úspech za zapíše do dejín a preto by sme si po návrate do škôl chceli vystaviť jej úspechy. Úloha pre žiakov bola vytvoriť projekt (plagát), ktorý si dáme po návrate do školy na nástenku. Žiaci nám posielali krásne projekty, či už v PowerPointe, alebo výkresy. Vybrali sme jeden z najlepších, ktorý vytvorila Bianka Brťková zo 6.C, ktorý poputuje ku nám na nástenku.


Projekt Petra Vlhová