Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Školský psychológ

Psychológ: Mgr. Lenka Konôpková

e-mail: l.konopkova@6zs-zvolen.sk

Od tohto školského roka 2019/2020 začal na našej škole pracovať školský psychológ.

Hlavnou náplňou je:

pedagogicko - psychologická diagnostika, preventívno-výchovná činnosť, odborno-preventívna činnosť,
psychologicko - poradensko - terapeutická činnosť.
Teda


Rozvrh hodín školský psychológ

Deň Som tu pre vás Konzultácie pre
pedagógov
Konzultácie pre
rodičov
Pondelok 7:00 – 15:00 Individuálne konzultácie,

práca s triedou,

skupinové vyšetrenia

a terapie
- -
Utorok 7:00 – 16:30 - 14:30 – 16:30
Streda 7:00 – 14:00 13:00 – 14:00 -
Štvrtok 7:00 – 15:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30
Piatok 7:00 – 14:00 - -

Presné konzultácie dohodnúť so školským psychológom. Informovaný súhlas   pdf