Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Starý Mobil Sem“

Naša škola je súčasťou projektu Recyklohry. V rámci neho sme sa zúčastnili súťaže „Starý Mobil Sem“. Našou úlohou bolo zbierať staré mobily, aby boli znova užitočné napríklad na výrobu vesmírnej techniky. Nazbierali sme 120 mobilov. Najviac žiakov bolo zapojených z 1.C triedy a najvyšší počet mobilov nazbieral Lukáš Donoval z 3.A triedy. Zbieraním starých mobilov sme ukázali, že nám na životnom prostredí záleží.

hry