Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno (8. 11. 2018)

Dňa 08. novembra 2018 Združenie Mladé Slovensko realizovalo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja projekt: „Podpora remeselných odborov a systému duálneho vzdelávania smerom k žiakom ZŠ“. V rámci projektu sa uskutočnil v našej škole workshop a prezentácia odborných škôl mesta Zvolen. Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť podrobne sa oboznámiť s učebnými a študijnými odbormi na Strednej odbornej škole drevárskej, Strednej odbornej škole technickej a Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu. Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno je názov brožúrky, v ktorej sú zhrnuté informácie o možnostiach štúdia, o podmienkach štúdia, o mimo vyučovacích aktivitách a možnostiach uplatnenia v praxi.

Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo
Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo
Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo
Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo Remeslo