Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Environmentálni experti - Bylinky známe – neznáme (19.12.2018)

Žiačky 9.C triedy Rebeka, Katka D., Lenka, Katka B. a Danka si pripravili pre žiakov 1.C triedy spoznávanie byliniek a produktov z nich zážitkovým rovesníckym vzdelávaním. Naučili malých kamarátov spoznávať niektoré druhy byliniek, pripravili ochutnávku bylinkových čajov a vytvorili s nimi voňavé bylinkové vrecúška.

Karneval Karneval Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval Karneval Karneval