Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Návšteva „Ústavu vied o Zemi v Banskej Bystrici” 11.11.2015

V rámci dňa otvorených dverí žiaci 7. a 8. ročníka navštívili Ústav vied o Zemi v Banskej Bystrici. mali možnosť sa oboznámiť s prebiehajúcim výskumom a laboratóriami. Zoznámili sa s izotopovým laboratóriom, laboratóriom vibračnej spektroskopie, laboratóriom elektrónovej mikroskopie a ďalšími. Žiaci si pozreli výstavku fosílií, hornín, minerálov, drahých kameňov a pomôcok na ich brúsenie a vyskúšali si prácu s geologickým mikroskopom. Možno sa o niekoľko rokov Ústavu vied o Zemi v Banskej Bystrici stane pracoviskom našich žiakov - nových vedcov.

skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň
skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň