Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Exkurzia do SHMÚ - siedmaci (24.3.2017)

Dňa 24. 3. 2017 celý siedmy ročník navštívil Slovenský hydrometeorologický ústav v Banskej Bystrici, v ktorom bol Deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa vody.