Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Skok na 2. stupeň (31.1.2018)

Dňa 31.1.2018 sa uskutočnil Skok na druhý stupeň - oficiálne uvedenie žiakov 5. ročníka na druhý stupeň.

skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň
skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň
skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň skok na 2. stupeň