Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentn᠚kola

Pracovné ponuky

domov

Deti z MŠ na návšteve v škole (4.4.2017)

4. 4. 2017 nás podctili svojou návštevou predškoláci z MŠ Prachatická, MŠ Centrum a SMŠ Slniečko. Oboznámili sa so školou a spolu s prvákmi preukázali svoju pripravenos sta sa ozajstnými školákmi.

Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ
Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ
Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ