Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentn᠚kola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Deti z MŠ na návšteve v škole (4.4.2017)

4. 4. 2017 nás podctili svojou návštevou predškoláci z MŠ Prachatická, MŠ Centrum a SMŠ Slniečko. Oboznámili sa so školou a spolu s prvákmi preukázali svoju pripravenos sta sa ozajstnými školákmi.

Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ
Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ
Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ