Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Deti z MŠ na návšteve v škole (22.3. 2019)

22. marca k nám do školy zavítala milá návšteva. To sa malí škôlkari prišli pozrieť na svoju budúcu školičku. Odfotili sa pri žirafe a potom si pohodlne posadali do nášho nového čitateľského kútika. Siedmačky im potom čítali z obľúbenej detskej knižky Pipi Dlhá Pančucha a deti sa potom snažili porozprávať, ako sa asi príbeh skončí. Potom ešte odpovedali na otázky pani učiteliek a nakoniec si od nás odniesli koláčiky a pekné darčeky, ktoré pre nich na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili žiaci 7. A, B a C.

Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ Deti z MŠ
Deti z MŠ Deti z MŠ