Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Športový deň (1. 12. 2017)

Prváci a druháci si zašportovali dňa 1.12.2017 preukázali, že sú zdatní a užili si veselý športový deň.

Športový deň Športový deň Športový deň Športový deň
Športový deň Športový deň Športový deň Športový deň
Športový deň Športový deň