Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Európsky týždeň športu 24.9. - 25.9.2019

5. a 6. ročník našej školy sa zúčastnil športového dňa na rieke Hron, ktorý sme organizovali s kanoistickým oddielom TU Slávia Zvolen v dňoch 24.9. – 25.9.2019. V rámci náborových pretekov sme mali aj víťazov. Mnohí žiaci prekonali sami seba, všetci boli skvelí a odniesli si športový zážitok.

športový deň športový deň športový deň športový deň športový deň
športový deň športový deň športový deň športový deň športový deň
športový deň športový deň športový deň športový deň športový deň
športový deň športový deň športový deň športový deň športový deň
športový deň športový deň športový deň športový deň športový deň
športový deň športový deň športový deň