Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

Dňa 11. 12. 2019 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra uskutočnilo oceňovanie žiakov, ktorí sa zapojili do regionálneho kola súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je celoštátna súťaž žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku. Na vyhodnotenie regionálneho kola súťaže v krajskej knižnici boli pozvaní ocenení žiaci, ich pedagógovia, hostia a regionálne médiá. Víťazné práce z regionálneho kola budú zaslané do celoštátnej súťaže, ktorá každoročne prebieha v Nových zámkoch a jej hlavným vyhlasovateľom a finančným gestorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

Mená výhercov regionálneho kola:

1. stupeň (Z. Markechová 2.C, M. Turčan 2.C, J. Markechová 4.B, Nela Melicherčíková 4.C, T. Rybárová 4.C)
2. stupeň (D. Ort-Šnep 5.A, B. Brťková 5.C, A. Hrúsko 8.A)

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko