Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Súťaže v školskom roku 2018/2019

prírodovedné jazykové a umelecké športové

Prečo mám rád slovenčinu

Ocenené práce
Ema Rybárová, 6.B
Dominika Širgelová, 5.D


Celoslovenská súťaž detí vo výtvarnom prejave na tému „Zápalky v rukách detí“
Krajské kolo:

veková kategória od 10 do 12 rokov
3. miesto: Karin Úradníková, Bianka Brťková, 4.C

Zápalky v rukách detí Zápalky v rukách detí

Slávik Slovenska 2019
Okresne kolo: 10.05.2019

1. kategória
1. miesto: Zuzana Csudayová, 3.C

2. kategória
2. miesto: Diana Poliaková, 6.A

3. kategória
3. miesto: Nina Vaclavíková, 8.C


Slávik Slovenska 2019
Školské kolo:

1. kategória
1. miesto: Zuzana Csudayová, 3.C
2. miesto: Lívia Kolačkovská, 3.D
3. miesto: Janka Markechová, 3.B


Hviezdoslavov Kubín
okresné kolo:

III. kategória próza
1. miesto: Alex Hruskó, 7.A

diplom


Hviezdoslavov Kubín
školské kolo:

II. kategória poézia
1. miesto: Lucia Pivarčiová, 5.D
2. miesto: Matúš Turan, 5.C
3. miesto: Ema Šufliarska, 5.A

II. kategória próza
1. miesto: Katarína Sklenková, 5.B
2. miesto: Lucia Gáfriková, 5.B
3. miesto: Simona Čábyová, 5.D

III. kategória poézia
1. miesto: Katarína Turisová, 7.B

III. kategória próza
1. miesto: Alex Hruskó, 7.A
2. miesto: Veronika Klajbanová, 8.C
3. miesto: Nina Václavíková, 8.C


Šaliansky Maťko
okresné kolo:

I. kategória
2. miesto: Miroslava Vlčková, 3.D

III. kategória (6. - 7. ročník)
2. miesto: Alex Hruskó, 7.A
Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko
školské kolo:

I. kategória
1. miesto: Miroslava Vlčková, 3.D
2. miesto: Nikola Meňušová, 3.D
3. miesto: Lenka Valachová, 3.C
Cena poroty: Leo Lehocký, 3.D

II. kategória (4. - 5. ročník)
1. miesto: Lucia Gáfriková, 5.B
2. miesto: Katarína Sklenková, 5.B
3. miesto: Ema Parničanová, 4.C

III. kategória (6. - 7. ročník)
1. miesto: Alex Hruskó, 7.A
2. miesto: Katarína Turisová, 7.B
3. miesto: Sára Výbohová, 6.A


Olympiáda v ANJ
Krajské kolo:

Kategória C
1. miesto: Alan Hausner, 9.A

Celoštátne kolo:

Kategória C
7. miesto: Alan Hausner, 9.A

Olympiáda v ANJ

Olympiáda vo FRJ
Krajské kolo:

Kategória C
1. miesto: Alan Hausner, 9.A

Olympiáda vo FRJ

Súťaže v školskom roku 2019/2020