Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Súťaže v školskom roku 2019/2020

prírodovedné jazykové a umelecké športové

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ (11.12. 2019)
Regionálne kolo:

Mená výhercov regionálneho kola:

1. stupeň (Z. Markechová 2.C, M. Turčan 2.C, J. Markechová 4.B, Nela Melicherčíková 4.C, T. Rybárová 4.C)
2. stupeň (D. Ort-Šnep 5.A, B. Brťková 5.C, A. Hrúsko 8.A)

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Viac info


Súťaže v školskom roku 2018/2019