Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Súťaže v školskom roku 2019/2020

prírodovedné jazykové a umelecké športové

Vesmír očami detí

Gratulujeme našim žiačkam s výnimočným výtvarným nadaním Lucii Ďurankovej zo 4.A , Lívii Petkovej zo 4.B a Andrei Cepkovej zo 8.C, ktorých práce postupujú do celoslovenského kola súťaže "Vesmír očami detí".

Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí

Detský literárny Zvolen

Matúš Hanzel, Lianka Matyšeková, Peťko Mazurkievič a Stanko Valach...
Čo majú tieto deti spoločné, aj keď každý z nich je iný, jedinečný? Podarilo sa im niečo nezvyčajné. Títo štyria sympatickí „malí“ mladí ľudia veľmi úspešne reprezentovali našu školu v regionálnej súťaži Detský literárny Zvolen. Ich literárne diela natoľko oslovili porotu, že všetci štyria spolužiaci z 2. C získali ocenenia za najlepšie literárne práce.
V utorok 23.6.2020 si boli na Zvolenskom zámku prevziať ocenenia a zároveň jeden z nich, Peťko Mazurkievič, sa stal absolútnym víťazom svojej kategórie.
Našim druhákom sa podarilo naozaj čosi nezvyčajné. Nielenže sa ich literárne práce stali súčasťou krásneho zborníka literárnej tvorby „Ako pierko“, ale zároveň pomohli našej škole stať sa najúspešnejšou v počte ocenených prác. Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme.

L. Bibzová

literárny Zvolen literárny Zvolen literárny Zvolen literárny Zvolen literárny Zvolen

Šaliansky Maťko
okresné kolo:

I. kategória
2. miesto: Daniela Supuková,
Šaliansky Maťko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ (11.12. 2019)
Regionálne kolo:

Mená výhercov regionálneho kola:

1. stupeň (Z. Markechová 2.C, M. Turčan 2.C, J. Markechová 4.B, Nela Melicherčíková 4.C, T. Rybárová 4.C)
2. stupeň (D. Ort-Šnep 5.A, B. Brťková 5.C, A. Hrúsko 8.A)

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Viac info


Súťaže v školskom roku 2018/2019