Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Súťaže v školskom roku 2018/2019

prírodovedné jazykové a umelecké športové

Atletika - starší žiaci a žiačky
Okresné kolo:

V kategórii dievčatá - družstvo 3. miesto
L. Michalovičová - vrh guľou - 3. miesto,
B. Dzurjová - hod kriketkou - 3. miesto,
S. Libantová - skok do diaľky - 3. miesto,

atletika

družstvo dievčat: (B. Čunderlíková, B. Dzurjová, P. Filkusová, M. Kyseľová, E. Latková, S. Libantová, L. Michalovičová, P. Prímusová, A. Vaštíková, L. Výbochová,)

družstvo chlapci: (M. Almáši, T. Bálint, M. Bartoš, N. Gašpar, J. Jakubčin, S. Kubiš, M. Melicherčík, P. Prímusová, M. Štefko, S. Uhrín, I. Zajac,)


Atletika - mladší žiaci a žiačky
Okresné kolo:

T. Terebesy - beh na 800 m - 2. miesto,
B. Bodoríková - skok do výšky - 1. miesto,
S. Libantová - skok do diaľky - 1. miesto,
D. Širgelová - beh na 600 m - 3. miesto,

družstvo dievčat: (S. Libantová, T. Šabatová, N. Hofreiterová, D. Poliaková, D. Širgelová, I. Machalová, B. Bodoríková, N. Korušiaková,)

družstvo chlapci: (M. Dolník, S. Ďuranka, D. Vajs, M. Čerešník, M. Duraj, A. Dunajčin, T. Terebesy,)


Olympijský deň
Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnil Olympijský deň pre 2. stupeň.

Olympijský deň Olympijský deň Olympijský deň
Fotky


Malý futbal starších žiačok ZŠ - FUTBAL cup
Okresné kolo:

staršie žiačky - 2. miesto
futbal
družstvo dievčat: (B. Čunderlíková , B. Dzurjová, E. Vojteková, P. Filkusová, K. Krajčovičová, M. Kyseľová, S. Libantová, E. Záchenská)


Handicap Cup 2019
Handicap Cup doprial deťom s postihnutím zažiť radosť zo športu. Žiaci 5.A Erik Strapko a Jakub Kubiš sa zúčastnili súťaže v Banskej Bystrici. Erik získal 1. miesto v hode na cieľ a Kubko 3.miesto v chôdzi, behu a 3. miesto v slalome.

Handicap cup Handicap cup Handicap cup

Atletika staršie žiačky ZŠ (14.5.2019)
Okresné kolo:

staršie žiačky - 3. miesto v kategórii družstvo
Atletika
družstvo dievčat: (B. Čunderlíková , B. Dzurjová, P. Filkusová, M. Kyseľová, S. Libantová, L. Michalovičová, P. Primusová, A. Vaštíková, L. Výbochová,
J. Legíňová)

Sarah Libantová - 3.miesto v skoku do diaľky 397cm
Bianka Dzurjová - 3.miesto v hode kriketovou loptičkou 40,99m
Lucia Michalovičová - 3.miesto vo vrhu guľou 7,39m


Štvorylka (17.5.2019)
17.5. 2019 si zatancovalo štvorylku 23 dievčat a 1 chlapec z 8.A,C a 6.A na námestí SNP vo Zvolene.

Handicap cup Handicap cup Handicap cup

Malý futbal mladších žiačok ZŠ - Školský pohár Slovenskej sporiteľne
Regionálne kolo:

mladšie žiačky - 3. miesto
futbal futbal
družstvo dievčat: (L. Ďuranková , N. Hofreiterová, N. Korušiaková, M. Lemešová, E. A. Mesárošová, L. Nebřenská, N. Pernetská, V. Vozárová)


Malý futbal mladších žiakov ZŠ - Školský pohár Slovenskej sporiteľne
Krajské kolo:

mladší žiaci - 3. miesto
futbal futbal futbal futbal
družstvo chlapcov: (S. Baňas , M. Dolník, S. Ďuranka, F. Matuška, T. Minich, M. Šandor, A. Širgel, T. Terebesy, M. Turan)


Volejbal
Okresné kolo:

staršie žiačky - 3. miesto
volejbal volejbal volejbal
družstvo dievčat: (K. Bakalíková, B. Čunderlíková, K. Duchoňová, J. Hazuchová, J. Legíňová, M. Lemešová, R. Lemešová, N. Malaková, L. Michalovičová,
V. Mináčová, D. Oravcová, L. Pivarčiová)


Florbal
Obvodné kolo:

staršie žiačky - 1. miesto (postup na okresné kolo)

Okresné kolo:

staršie žiačky - 3. miesto
volejbal volejbal volejbal
družstvo dievčat: (B. Čunderlíková, B. Dzurjová, P. Filkusová, E. Gondová, M. Kyseľová, S. Šluchová, E. Vojteková, L. W. Balut)


Basketbal
Okresné kolo:
družstvo chlapcov - 1. miesto

Regionálne kolo:
družstvo chlapcov - 2. miesto

basketbal
Fotky


Bedminton:
Okresné kolo:

družstvo dievčat (L. Výbochová, E. Vojteková) - 2. miesto

družstvo chlapcov (M. Svoreň, R. Jakub) - 2. miesto


Futbal mladšie žiačky
Okresné kolo:

družstvo dievčat - 1. miesto (postup na regionálne kolo)

súpiska: (N. Hofreiterová, S. Libantová, L. Nebřenská, D. Poliaková, E. A. Mesárošová, N. Korušiaková)

futbal
Fotky


Cezpoľný beh: (26.9.2018)
Okresné kolo:

družstvo dievčat - 3. miesto
družstvo dievčat
Fotky


Súťaže v školskom roku 2017/2018