Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Tajomstvá Zvolenského zámku (20. 11. 2017)

Ako káždý zámok, aj Zvolenský skrýva svoje tajomstvá. Ale len po dôkladnom preskúmaní je ich možné odhaliť. Prezradí niečo o minulosti, ale aj o súčasnosti nášho zámku a ukáže miesta, ktoré ste ešte nevideli. V Týždni od 20. 11. 2017 sa naši druháci vyučovali v galérii. Odhaľovali tajomstvá Zvolenského zámku.

Tajomstvá Zvolenského zámku Tajomstvá Zvolenského zámku