Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Technika nás baví (29.11. 2019)

Dňa 29.11.2019 sme sa zúčastnili súťaže Technický talent na SOŠ technickej vo Zvolene. Pre žiakov 9. ročníka boli pripravené rôzne súťažné disciplíny. Žiaci mali možnosť spoznať odbory a odborné učebne, v ktorých majú môžu v budúcnosti študovať. Programom ich sprevádzali aj firmy, s ktorými je SOŠ v duálnom vzdelávaní.

Dňa 06.12.2019 sa uskutočnila na SOŠ drevárskej vo Zvolene počas podujatia Dňa otvorených dverí aj tradičná súťaž Javor: „Drevo v živote človeka“ – vtáčia búdka, kde nás reprezentovali Milan Čabala a Timotej Baňas a vo výtvarnej súťaži – „Ukáž svoj talent“ naša deviatačka Lucia Maliniaková.

Javor Javor Javor Javor
Javor Javor Javor