Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Školský psychológ

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Výstava tekvičiek 26.10. 2018

Pozrite, aké šikovné ruky majú naši žiaci a ich rodičia.

tekvice tekvice tekvice tekvice tekvice
tekvice tekvice tekvice tekvice tekvice
tekvice tekvice tekvice tekvice tekvice