Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Školský psychológ

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Jesenná tvorivosť žiakov 23.10. 2019

Jeseň nám prináša množstvo inšpirácií. Pestrosť farieb, slnečné lúče i vidina jesenných prázdnin spríjemňuje skracujúce sa dni. Chodby našej školy v tomto čase ožívajú, pretože ich každoročne krášlia výrobky z tekvíc. Posúďte sami, akí šikovní a tvoriví žiaci sedia v laviciach našej školy. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa o to zaslúžili.

tekvice tekvice tekvice tekvice tekvice
tekvice tekvice tekvice tekvice tekvice
tekvice