Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Tenis do škôl

V školskom roku 2019/2020 sa naša ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene zapojila do projektu Tenis do škôl.

Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytol našej škole v rámci programu Tenis do škôl základný tenisový balíček, ktorý obsahoval 30 ks plastových rakiet, 60 ks penových lôpt, 1 ks rakety pre učiteľov, 15 ks detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt, 1ks minitenisová sieť a metodický materiál. Balíček je určený pre výučbu tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov pre projekt Tenis do škôl. Hodnota balíčka je 264 €.

Hlavnou myšlienkou projektu je:

- zatraktívniť hodiny TSV na prvom stupni ZŠ,
- motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
- umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

Trénovanie tenisu bolo zaradené do vyučovacieho procesu v rámci hodín TSV. Na hodinách sa nacvičovala správna technika držania tenisovej rakety, práca s loptičkou, odrážanie loptičky rôznymi spôsobmi. Hodiny prebiehali podľa inštruktážnych videí, ktoré boli zaslané ako súčasť projektu.

Deti prejavili záujem o tenis, väčšinu z nich to bavilo, nakoľko to bola pre nich zmena a niečo nové. Pandémia COVID 19 spôsobila, že sme projekt museli prerušiť počas dvoch školských rokov.

V nasledujúcom období budeme základný tenisový balíček využívať na spestrenie hodín telesnej a športovej výchovy, čím podporíme záujem o tento biely šport.

Mgr. Jana Záchenská, koordinátorka projektu

Tenis do škôl Tenis do škôl Tenis do škôl Tenis do škôl Tenis do škôl
Tenis do škôl Tenis do škôl Tenis do škôl Tenis do škôl Tenis do škôl