Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

„Technický deň“ a exkurzia do automobilovej firmy Continental
(15. 6. 2018)

V piatok 15.júna 2018 sme sa zúčastnili „Technického dňa“ na Technickej akadémii vo Zvolene. Ráno nás privítali pán riaditeľ Chamula, zástupca riaditeľa pre odborný výcvik pán Halaj a páni učitelia odborného výcviku. Previedli nás po dielňach, v ktorých pracovali žiaci a zaúčali sa pri opravovaní áut, zváraní a podobne. Zaviedli nás do šatne, kde sme si zložili veci, nasadili si ochranné oblečenie – plášte a rozdelili nás do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci piateho a šiesteho ročníka a druhú skupinu žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Každá skupina mala svojho majstra odborného výcviku, pod ktorého dohľadom pracovali v dielňach strednej školy.

THD deň THD deň THD deň THD deň THD deň
THD deň THD deň THD deň THD deň THD deň
THD deň THD deň THD deň THD deň THD deň
THD deň