Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Ako sme tkali 6.10. 2021

V stredu 6. 10 . 2021 si žiaci 7. ročníka na predmete Regionálne a prírodovedné praktiká vyskúšali jedno z klasických ľudových remesiel - jednoduché tkanie. Tkanie sa uskutočnilo vo dvojiciach. Jeden z dvojice prevliekal niť s útokom, druhý striedavo dvíhal drevenú doštičku hore a dole. Keď bol vytvorený náramok na ruku dostatočne dlhý, tkanie sa zaviazalo a dvojica sa pri tkaní vymenila. Hoci tkanie vyzeralo zložito, nakoniec túto techniku všetci zvládli a z tvorivých dielní odchádzal každý účastník s vlastnoručne utkaným náramkom. Tvorivé dielne sa uskutočnili v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene.

D. Vasilová

Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali
Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali
Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali
Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali
Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali Ako sme tkali