Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

"Tréneri v škole"

Naša škola v školskom roku 2020/2021 je zapojená do pilotného projektu "Tréneri v škole" určeného pre žiakov 1. a 2.ročníka k prehĺbeniu záujmu detí o šport a k zatraktívneniu hodín TELESNEJ VÝCHOVY. Projekt sa začne realizovať hneď ako budú môcť žiaci cvičiť v telocvičniach.

"Tréneri v škole" - leták


Naša škola sa zapojila do programu „Tréneri v škole“, ktorý je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom na prvom stupni základných škôl. Žiaci sa zoznámili s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov. Smiech a radosť v detských očiach je dôkazom toho, že tento program priniesol len pozitíva a prispel k zásadnému vylepšeniu hodín telesnej výchovy.

Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole
Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole
Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole
Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole
Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole Tréneri v škole
Tréneri v škole