Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

1.B

Triedna učiteľka:   Mgr. Danica Kluková

Žiaci:

Barbora Bystrianska, Lilli Czikorová, Lucia Donovalová, Frederika Fidesová, Martin Kracina, Samuel Kračún, Matej Laššan, Marcel Mesároš, Jakub Mojžiš, Martin Mokrý, Filip Ondrejka, Dominik Sečkár, Simon Semančík, Daniela Supuková, Ema Szabová, Tomáš Tkáčik, Patrik Vandák