Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

2.C

Triedna učiteľka:   Mgr. Lýdia Bibzová

Žiaci:

Kristína Blahovská, Lukáš Dávid, Šimon Dúbravský, Lukáš Duraj, Matúš Hanzel, Matej Jakubčin, Zuzana Markechová, Liana Matyšeková, Peter Mazurkievič, Lukáš Mesaroš, Viktória Mlynárová, Zuzana Neuwirthová, Ema Sedliačiková, Nikol Šulejová, Matúš Turčan, Stanislav Valach, Martin Záchenský, Andrej Jacko, Zuzana Maliková, Dominik Prockl, Výbošťoková Lucia