Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

3.C

Triedna učiteľka:   Mgr. Ingrid Slaninková

Žiaci:

Andrea Bérešová, Damian Viliam Didiáš, Jozef Dunka, Nikolas Roman Fukáč, Natália Gostíková, Dominika Hroncová, Timea Janglová, Tomáš Králinský, Viliam Kurnas, Patrik Longa, Matúš Maniš, Sofia Patschová, Viktória Rigová, Michal Tisovský, Viktória Vozáry, Simon Zvolenský,


Tvorivé dielne 2018

trieda trieda trieda trieda trieda

U štvrtákov 2018

trieda trieda trieda

Karneval 2018

trieda trieda trieda trieda trieda

V triede 2017

trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda

Pasovanie prvákov 2017

trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda trieda