Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

4.B

Triedna učiteľka:   Mgr. Jitka Šimšíková

Žiaci:

Branislav Bambura, Adela Bukovská, Lucia Cepková, Daniela Dunajčinová, Kryštof Ďurech, Jakub Ďureje, Ján Gergeľ, Samuel Hadrava, Monika Chramazdová, Adam Janík, Alexander Jombík, Emily Majer, Adrian Nikolas Mináč, Daniel Orolin, Veronika Paučová, Natália Peničková, Barbora Prokeinová, Vlastimil Rosič, Ivana Sasová, Radoslava Schmidtová, Lucia Svoreňová, Branislav Šipoš