Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

4.B

Triedna učiteľka:   Mgr. Iveta Balková

Žiaci:

Ela Benková, Matej Čeman, Nadežda Feriancová, Barbora Gašparová, Filip Husár, Vladimír Jarábek, Alexandra Kaljužna, Nina Kmeťová, Dorota Kováčová, Olívia Kurnasová, Peter Lovás, Laura Maciaková, Lucia Machalová, Karolína Manišová, Jana Markechová, Šimon Marko, Kristína Mikovčáková, Katarína Ondrisková, Lívia Petková, Martin Píš, Filip Špánik, Jakub Vozár, Terézia Vlačuhová, Jakub Zajac