Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

4.C

Triedna učiteľka:   Mgr. Jana Schmidtová

Žiaci:

Tadeáš Bálint, Nina Bramušková, Nina Bugalová, Ema Cingelová, Šimon Dolinec, Tomáš Fekiač, Juraj Ivan, Jessica Klumpárová, Juliana Kmeťková, Samuel Kováčik, Nela Melicherčíková, Hilda Mičková, Lenka Mistríková, Lucia Miškolciová Peter Mokrý, Michal Pohančaník, Natália Pokošová, Tereza Rybárová, Lenka Valachová, Radovan Vasilko, Zuzana Csudayová, Patrik Sebastian Jakubec, Tomáš Kandráč, Vanda Longová,