Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

5.B

Triedna učiteľka:   Ing. Marcela Cerovská

Žiaci:

Branislav Bambura, Adela Bukovská, Lucia Cepková, Daniela Dunajčinová, Kryštof Ďurech, Jakub Ďureje, Tobias Fáber, Ján Gergeľ, Samuel Hadrava, Monika Chramazdová, Adam Janík, Alexander Jombík, Emily Majer, Veronika Paučová, Natália Peničková, Barbora Prokeinová, Vlastimil Rosič, Radoslava Schmidtová, Lucia Svoreňová, Branislav Šipoš, Mário Šlúch