Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

5.C

Triedna učiteľka:   PaedDr. Dana Vasilová, PhD

Žiaci:

Jakub Bahleda, Bianka Brťková, Tamara Gondášová, Samuel Hanus, Tomáš Chmelina, Richard Lihocký, Diana Makovíniová, Lukáš Pacher, Ema Parničanová, Sebastián Plánočka, Ján Popik, Brooklyn Tobias Jozef Porubský, Lívia Stehlíková, Dominik Trnavský, Timon Turan, Karin Úradníková, Maxim Vandák, Adam Žila