Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

7.B

Triedna učiteľka:   Mgr. Denisa Ostrožlíková

Žiaci:

Barbora Berkyová, Dávid Gašpar, Marek Gregor, Lenka Jochimová, Lucia Kapcová, Benedikt Tadeáš Korytár, Simon Lašák, Sarah Libantová, Filip Matúška, Adriana Mozolová, Kristian Obšut, Kristián Oklamčák, Vanesa Pechovská, Elizabeth Pethe, Jakub Siheľský, Anna Spodniaková, Damian Suja, Tomáš Terebesy, Adrian Toman, Katarína Turisová, Matová Alžbeta,

To sme my:

trieda trieda trieda trieda trieda