Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

7.B

Triedna učiteľka:   Mgr. Ondrej Kanka

Žiaci:

Bianka Bodoríková, Ján Dobiáš, Adam Dunajčin, Tobias Gašpar, Diana Geblová, Nikol Hofreiterová, Sophia Huďanová, Saša Hulinová, Naďa Iskrová, Róbert Ivan, Katarína Ivanová, Michaela Jančíková, Nina Jankovská, Maroš Kučera, Jakub Majcher, Simon Meňuš, Sofia Oláhová, Jakub Páchnik, Nina Pántiková, Kristína Považanová, Matej Prešinský, Ema Rybárová, Samuel Sciranka, Nikola Maliniaková, Lucia Meňušová

To sme my:

trieda trieda trieda