Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

7.C

Triedna učiteľka:   Mgr. Katarína Hamaliarová

Žiaci:

Matej Blaško, Jakub Daráž, Anabela Fekiačová, Ema Gajdošová, Samuel Grinč, Eliška Hadravová, Daniel Holík, Melánia Husárová, Dávid Janič, Matej Józsa, Martina Kováčová, Petra Kováčová, Klaudia Kráľová, Ľuboslava Kukučková, Ariana Kuráková, Ema Kútna, Martina Maliniaková, Samuel Markotán, Patrícia Nociarová, Viktor Pohanka, Veronika Rigová, Liliana Spodniaková, Andrej Toncar, Libushka Yolka Velasco Denis Baláž,

To sme my:

trieda trieda trieda