Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

8.A

Triedna učiteľka:   Mgr. Alena Ťavodová

Žiaci:

Tomáš Androvič, Matúš Baláž, Jozef Bartoš, Katarína Botošová, Matúš Cejzl, Soňa Čiamporová, Eva Dobiašová, Marián Dolník, Patrik Donoval, Samuel Ďuranka, Silvia Giertlová, Alexander Hruskó, Andrea Luptáková, Kristián Marko, Júlia Miklianová, Andrej Mojžita, Nicola Schmidt, Laura Spodniaková, Tomáš Strieborný, Matej Svoreň, Patrik Švoňava, Viktoria Vozárová

To sme my:

trieda trieda trieda trieda