Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

8.C

Triedna učiteľka:   Mgr. Dana Molnárová

Žiaci:

Aneta Bahledová, Matej Balciar, Liwia Weronika Balut, Vladimíra Bergerová, Timotej Fides, Ivan Gáborík, Martin Gánovský, Jakub Jakubčin, Veronika Klajbanová, Patrik Kocka, Viliam Kováč, Adriána Latková, Barbora Longovičová, Jakub Nedeliak, Sofia Oltmanová, Lukáš Ondrejka, Adam Schmidt, Andrea Šimová, Šimon Urblík, Nina Václavíková

To sme my:

trieda trieda trieda trieda trieda

Šk. rok 2014/2015 - Halloween, karneval

Halloween 2013

Višňovského park

Zdravá výživa