Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

8.C

Triedna učiteľka:   Mgr. Eva Oravcová

Žiaci:

Adam Bahleda, Annamária Barjaková, Dominika Berkyová, Adam Bobošík, Andrea Cepková, Tomáš Černý, Terézia Ďuricová, Samuel Fedor, Karolína Hocková, Veronika Hudecová, Martina Kyseľová, Matúš Melech, Henrich Mičko, Katarína Ostrožlíková, Patrik Sedláček, Ľubica Slančíková, Lucia Szépová, Adam Širgel, Dárius Vajs, Ela Vojteková, Lea Výbochová, Matej Žuffa

To sme my:

trieda trieda trieda trieda trieda