Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov   triedy

9.A

Triedna učiteľka:   Mgr. Mária Kubíniová

Žiaci:

Samuel Birmon, Denis Bobošík, Zuzana Durajová, Miroslav Hudec, Samuel Jenát, Nicole Mahdalíková, Lea Maľová, Martin Medek, Šimon Miškolci, Adriana Nedelková, Patrícia Odalošová, Matúš Pavúk, Samuel Petrek, Sebastián Selecký, Ema Šajbanová, Matúš Šuda, Kristián Švec, Viktória Tuhárska, Verena Vaculčiaková, Alexandra Vaštíková, Emma Záchenská, Michal Zeleňák Michal Fízik

To sme my:

trieda trieda trieda trieda trieda

Veselá krava u nás v triede