Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

9.B

Triedna učiteľka:   Mgr. Slávka Šimková

Žiaci:

Nina Babicová, Karen Bačková, Barbora Čunderlíková, Jane Félicie Danišová, Kornélia Krajčovičová, Veronika Lajstríková, Júlia Legíňová, Radoslava Lemešová, Matěj Matejček, Mário Oláh, Matúš Orolin, Petra Primusová, Lucia Prinerová, Sarah Rajčoková, Valentína Rodná, Natália Rusnáková, Matej Siheľský, Melisa Šimová, Sára Tuhárska, Martin Vernársky, Denisa Výbochová, Adam Špano

To sme my:

trieda trieda trieda trieda trieda

Pasovanie prvákov, Mikuláš 2010