Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov   triedy

9.B

Triedna učiteľka:   Ing. Danka Hošková

Žiaci:

Timotej Baňas, Milan Čabala, Salma-Júlia Drugdová, Peter Hazlinger, Jana Hazuchová, Ivan Holko, Jakub Hraško, Patrik Hujsa, Matej Ivanič, Sandra Jašušáková, Alexandra Kmeťová, Samuel Daniel Korytár, Katarína Krajčiová, Michal Jozef Lisičan, Adam Rybár, Henrich Sámal, Terézia Šimiaková, Samuel Uhrin, Viktória Uramová, Tomáš Varga, Samuel Vrtielka, Jakub Kostroš

To sme my:

trieda trieda trieda trieda