Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Turistické pátranie po hesle

Krásne počasie a jarná príroda nás motivovala k tomu, aby sme pripravili pre žiakov II.stupňa „turistické pátranie po hesle“. Cieľom bolo, aby sme žiakov „vytiahli“ z domáceho prostredia do prírody a zabavili ich. Žiaci mali podľa indície nájsť heslo, ktoré nám následne mali napísať do správy.

Indícia:

„Heslo sa nachádza na vami známom mieste,
dostanete sa k nemu po záhradkárskej ceste.
Ukryté je v bútľavine stromu,
ktorý osamote stojí na ceste na Bakovu jamu.“

Ako prvej sa to podarilo Julke Jochimovej zo 6.A, ktorá dostane od nás malú vecnú odmenu.


Turistické pátranie po hesle