Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

„Turistikou do prírody“

Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu, počas ktorého sme zorganizovali pre žiakov 5. a 7. ročníka aktivitu s názvom: „Turistikou do prírody“. Cieľom bolo spoznávanie prírody a zdravý pohyb na čerstvom vzduchu. Turistika v mierne stúpajúcom teréne dala žiakov zabrať, no všetci mali radosť z pohybu a tým sme naplnili očakávania a ciele.

Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody
Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody
Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody
Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody
Turistikou do prírody Turistikou do prírody Turistikou do prírody