Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentn᠚kola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Učitežský zbor

Učitelia 2. stupňa:

Mgr. Benková, Edita SJL - HUV - ETV triedna 5.A
Ing. Cerovská, Marcela FYZ - MAT triedna 5.B
Mgr. Hamaliarová, Katarína ANJ - TSV triedna 7.C
Ing. Hošková, Danka MAT - THD - INF triedna 9.B
Mgr. Hovorka, Pavel GEG - EKO - SJL triedny 6.C
Mgr. Jakubčinová, Bronislava BIO - CHE - NBV zástupca riaditeža
Mgr. Kanka, Ondrej TSV - THD triedny 7.B
Mgr. Koppalová, Katarína SJL - DEJ
Mgr. Krátka, Rudolfa DEJ - HUV
Mgr. Kubíniová, Mária ANJ triedna 9.A
Mgr. Malčeková, Martina FRJ - OBN triedna 6.D
Mgr. Markovičová, źudmila GEG - TSV zástupca riaditeža
Mgr. Michalková, Zlatica Pedagogika, špeciálna pedagogika školský špeciálny pedagóg
Mgr. Molnárová, Dana MAT - CHE triedna 9.C
Mgr. Oravcová, Eva SJL - FRJ triedna 8.C
Mgr. Ostrožlíková, Denisa ANJ - SJL - DEJ triedna 8.B
Mgr. Prinerová, Martina MAT - BIO - INF
Mgr. Sliacka, Natália SJL - ANJ triedna 7.A 
Mgr. Slančíková, Veronika SJL - ANJ triedna 6.A 
PaedDr. Spodniaková, Anna DEJ - NBV - MAT triedna 6.B 
Mgr. Šimonová, Veronika MAT - SJL - ANJ
Mgr. Štrihová, Lýdia MAT - VYV triedna 9.D 
Mgr. Talán, TomᚠBIO - GEG
Mgr. avodová, Alena Vychov. - Pedagog. - NEJ triedna 8.A, výchovný poradca
PaedDr. Vasilová, Dana, PhD SJL - DEJ triedna 5.C

Učitelia 1. stupňa:

Mgr. Balková, Iveta Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 4.B
Mgr. Bibzová, Lýdia Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 2.C
Mgr. Cerovská, Jana Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 3.A
Mgr. Gálová, Andrea Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 4.A
Mgr. Sendreiová, Nikola Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 4.D
PaedDr. Verešová, Jana Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ zástupca riaditeža
Mgr. Kanka, Ondrej Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ riaditež školy
Mgr. Kluková, Danica Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 2.B
Mgr. Močková, Soňa Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 2.A
Mgr. Pirščová, Zuzana Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 1.D
Mgr. Rybárová, Andrea Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 1.A
Mgr. Schmidtová, Jana Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 4.C
Mgr. Slaninková, Ingrid Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 3.C
Mgr. Šimšíková, Jitka Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 1.B
Mgr. Šviriková, Alena Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 1.C
Mgr. Záchenská, Jana Učitežstvo pre 1. stupeň ZŠ triedna 3.B

Odborní zamestnanci:

Mgr. Vierik, Jozef Sociálna pedagogika školský sociálny pedagóg
Mgr. Konôpková, Lenka Psychológia školský psychológ

Asistenti učiteža:

Mgr. Cejzlová, Ožga Asistent učiteža
Mgr. Gálová, Tatiana Asistent učiteža
Mgr. Halamová, Slávka učitežstvo technických odborných predmetov
Hárezník, Adam Asistent učiteža
Mgr. Hudecová, Katarína Asistent učiteža
Mgr. Kukurová, Zuzana Asistent učiteža
Mgr. Loišová, Barbora Asistent učiteža
Mgr. Mojžišová, Monika Asistent učiteža
Bc. Žbirková, Zuzana Vychovávatežstvo

Vychovávatelia:

Bahledová, Elena Vychovávatežstvo
Čiliaková, Barbora Vychovávatežstvo
Mgr. Fimová, źubomíra DEJ - filozofia
Krištályová, Dáša Vychovávatežstvo
Bc. Lalíková, Kristína Vychovávatežstvo
Pašková, Jana Vychovávatežstvo
Skučková, Iveta Vychovávatežstvo
Mgr. Kluková, Katarína Vychovávatežstvo